FUN BIKE int. Humenská cyklo liga 2021 s SCK Humenné a aplikáciou STRAVA ®

Predajňa bicyklov FUN BIKE int. na ul. Čsl. Armády 13 v Humennom a SCK Humenné organizujú: Humenskú virtuálnu cyklo ligu 2021

Propozície

Individuálna športovo orientačná výzva na segmente s aplikáciou STRAVA. Liga prebieha od 01.03.2021 do 31.12.2021 a pozostáva z 10 pretekov. Každý mesiac sa uskutočnia jedny preteky, ktoré budú zverejnené ako segment v aplikácii STRAVA ® v klube Cykloklub Humenné FUN BIKE int.

 • Pretekár musí byť zapísaný v Cykloklube Humenné FUN BIKE int. v aplikácii STRAVA ®
 • Pretekár môže jazdu absolvovať v ľubovoľnom počte – do hodnotenia bude započítaný len jeden najlepší čas
 • Jednotlivé jazdy musí pretekár vykonať individuálne (nie v skupinách)  Pretekár musí dodržiavať pravidlá fair play
 • E-biky sú z pretekov vylúčené
 • Pretekár môže absolvovať jednotlivé jazdy len v certifikovanej prilbe
 • Pretekár svojou účasťou automaticky vyjadruje súhlas s pravidlami súťaže a zároveň súhlasí so spracovaním osobných údajov v tvare: meno a priezvisko a so zverejnením na internetovej a Facebookovej stránke SCK Humenné
 • Pretekári do 18 rokov môžu preteky absolvovať len so súhlasom zákonného zástupcu, pretekári do 15 rokov môžu absolvovať preteky len v sprievode zákonného zástupcu
 • Pretekár sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečenstvo a riziko
 • Prosíme všetkých zúčastnených cyklo ligy, ktorí ešte nie sú registrovaní v inom cykloklube alebo športovom klube aby sa registrovali v našom

SCK Humenné. (nie je to podmienka )


Priebeh súťažných jázd

Každý mesiac bude na STRAVE ® v klube Cykloklub Humenné FUN BIKE int. v posts zverejnený súťažný segment.

V každej aktivite prejdeného kola v aplikácii Strava si každí pridá fotku s bicyklom pred predajňou FUN BIKE.

Po každej jazde pretekár skopíruje názov segmentu do nadpisu jazdy na STRAVE ®.


Trasy

 • Jednotlivé súťažné trasy nebudú vyznačené a upravované
 • Na trasách sa môžu vyskytnúť rôzne prekážky, napr. rampy, popadané stromy, bahno …
 • Preteky sa uskutočňujú za plnej cestnej premávky

Povrch

 • Asfalt, poľné cesty, lesné cesty a chodníky (Singletracky)

Mesačné vyhodnotenie

Najlepší v jednotlivých kategóriách

 • 1. miesto poukážka 15,- eur na servis v FUN BIKE int.
 • 2. miesto poukážka 10,- eur na servis v FUN BIKE int.
 • 3. miesto poukážka 5, – eur na servis v FUN BIKE int.

Výsledky jednotlivých kôl budú zverejnené na internetovej a Facebookovej stránke SCK Humenné

Vyhodnotenie FUN BIKE int. Humenskej cyklo ligy 2021

Prví dvadsiati v jednotlivých kategóriách budú v každom kole získavať body do celkového vyhodnotenia

 • 1. miesto 20 bodov
 • 2. miesto 19 bodov
 • 3. miesto 18 bodov
 • 4. miesto 17 bodov
 • 5. miesto 16 bodov
 • 6. miesto 15 bodov
 • 7. miesto 14 bodov
 • 8. miesto 13 bodov
 • 9. miesto 12 bodov
 • 10. miesto 11 bodov
 • 11. miesto 10 bodov
 • 12. miesto 9 bodov
 • 13. miesto 8 bodov
 • 14. miesto 7 bodov
 • 15. miesto 6 bodov
 • 16. miesto 5 bodov
 • 17. miesto 4 bodov
 • 18. miesto 3 body
 • 19. miesto 2 body
 • 20. miesto 1 bod

Priebežné a konečné výsledky budú zverejnené na internetovej a Facebookovej stránke SCK Humenné

Kontakty

 • Michal Danko 0950 442 448
 • Daniel Karandyšovský 0908 994 391
 • cyklohe@gmail.com
 • www.cyklohe.sk