Humenská cykloliga s SCK Humenné a aplikáciou STRAVA ®

 SCK Humenné organizuje: Humenskú cykloligu

NOVINKY NA ROK 2024

Aj na rok 2024 sme pre Vás pripravili Humenskú Cykloligu, ktorá bude mať 12 kôl a začíname už 01.01.2024

Kategórie:

 • Muži
 • Ženy

Jazdy: Jazdiť sa môže aj skupinovo, kvôli bezpečnosti

Trvanie:

 • Jednotlivé kolá – od 1. do posledného dňa v mesiaci v roku 2024
 • Humenská Cykloliga 2024 – od 01.01.2024 do 31.12.2024

Bodovanie:

V každej kategórii, podľa umiestnenia v jednotlivých kolách

1. miesto 20 bodov 

2. miesto 19 bodov 

3. miesto 18 bodov 

4. miesto 17 bodov 

5. miesto 16 bodov 

6. miesto 15 bodov 

7. miesto 14 bodov 

8. miesto 13 bodov

9. miesto 12 bodov 

10. miesto 11 bodov

11. miesto 10 bodov

12. miesto 9 bodov

13. miesto 8 bodov

14. miesto 7 bodov

15. miesto 6 bodov

16. miesto 5 bodov

17. miesto 4 body

18. miesto 3 body

19. miesto 2 body

20. miesto 1 bod


Vyhodnotenie:

Celkové vyhodnotenie na záver cykloligy.


Humenská Cykloliga 2024 (celkové vyhodnotenie)

Ceny od sponzorov získajú prví desiati v každej kategórii, na základe súčtu bodov z jednotlivých kôl. Do celkového hodnotenia pretekára sa počítajú všetky 12 kôl mesačných výsledkov. Podmienkou umiestnenia v celkovom hodnotení je absolvovanie minimálne 6 súťažných kôl.


Štartovné:

Muži a ženy – 10,-€ / rok  zaplatené do konca mesiaca, v ktorom sa pretekár zúčastní svojho 1. kola

Juniori a juniorky – zdarma

Pre členov Slovenského Cykloklubu Humenné

– zdarma (v prípade nových členov, podaná prihláška a zaplatené členské do konca mesiaca, v ktorom sa pretekár zúčastní svojho 1. kola)

Účet: IBAN SK5709000000005177838995

VS: 2024

poznámka: meno, priezvisko, Humenská Cykloliga 2024


Propozície:

Individuálna športovo orientačná výzva na segmente s aplikáciou STRAVA. Humenská Cykloliga prebieha od 01.01.2024 do 31.12.2024 a pozostáva z 12 pretekov. Každý mesiac sa uskutočnia jedny preteky, ktoré budú zverejnené ako segment v aplikácii STRAVA ® v klube Cykloklub Humenné


 • Pretekár musí byť zapísaný v Cykloklube Humenné v aplikácii STRAVA ®
 • Pretekár môže jazdu absolvovať v ľubovoľnom počte – do hodnotenia bude započítaný len jeden najlepší čas
 • Do hodnotenia bude započítaná len jazda, ktorá bude zverejnená v aplikácii STRAVA ® do 48 hodín od jej absolvovania
 • Zmena pravidla : Jednotlivé jazdy môže pretekár vykonať individuálne alebo aj v skupinách
 • Pretekár musí dodržiavať pravidlá fair play
 • E-biky sú z cykloligy vylúčené
 • Pretekár môže absolvovať jednotlivé jazdy len v certifikovanej prilbe
 • Pretekár svojou účasťou automaticky vyjadruje súhlas s pravidlami súťaže a zároveň súhlasí so spracovaním osobných údajov v tvare: meno a priezvisko, dátum narodenia a so zverejnením na internetovej a Facebookovej stránke SCK Humenné
 • Pretekári do 18 rokov môžu preteky absolvovať len so súhlasom zákonného zástupcu, pretekári do 15 rokov môžu absolvovať preteky len v sprievode zákonného zástupcu, ktorý bude jazdiť za pretekárom
 • Pretekár sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečenstvo a riziko
 • Prosíme všetkých zúčastnených Humenskej Cykloligy, ktorí ešte nie sú registrovaní v inom cykloklube alebo športovom klube aby sa registrovali v našom SCK Humenné

Priebeh súťažných jázd:

Každý mesiac bude na STRAVE ® v klube Cykloklub Humenné v poste zverejnený súťažný segment.

Po každej jazde pretekár skopíruje názov segmentu do nadpisu jazdy na STRAVE ®.


Trasy:

 • Jednotlivé súťažné trasy nebudú vyznačené a upravované
 • Na trasách sa môžu vyskytnúť rôzne prekážky, napr. rampy, popadané stromy, blato, bahno …
 • Preteky sa uskutočňujú za plnej cestnej premávky

Povrch:

 • Asfalt, poľné cesty, lesné cesty a chodníky (Singletracky)

Výsledky jednotlivých kôl a priebežné výsledky budú zverejnené na internetovej a Facebookovej stránke SCK Humenné 

Priebežné a konečné výsledky budú zverejnené na internetovej a Facebookovej stránke SCK Humenné


Kontakty