VÝJAZDY

V ÝJAZDY

Barborky, Spálené mosty, malý Porubkovský s PARTOU

Nedeľa 31.1. 2021

Cyklotrasy Hubková s deťmi

Nedeľa 11.4. 2021

Cyklotrasy a singletracky Hubková

Nedeľa 24.10. 2021

Výjazd v okolí Vihorlatu

STREDA 17.11. 2021