S deťmi na Hubkovej

11.4.2021

Boli sme sa previesť po budúcich cyklotrasách po Hubkovej, aby aj deti vedeli kde sa môžu ísť poriadne vyšantiť na bajkoch.


LOCATION

Vzdialenosť: 51 km

Čas: 3:57.18

Prevýšenie: 852 m