CYKLO

ZNAČENIE

OBNOVA ZNAČENIA

V Humennom pri centre voľného času sme nanovo namaľovali cyklosmerovník a pridali nové cyklosmerovky na Humenskej cyklotrase.

OBNOVA ZNAČENIA

V Novej Sedlici pri táborisku, kde sa začína Cyklistický chodník ikon.

Pri odbočke na Jalovú pod VN Starina kde sa krížujú cyklotrasy Zelený bicykel a Cyklistický chodník ikon.

Nad Nižnou Jablonkou, v Svetliciach a vo Výrave kadiaľ prechádza Cyklochodník umenia.

Na smerovníku v Novej Sedlici sú už namontované cyklosmerovky a na zvyšných

smerovníkoch namontujeme nové smerovky do konca novembra.