GOSH® Cez Iľovnícky hrebeň 2023

PROPOZÍCIE

Dátum
a miesto konania:

07.05.2023 (nedeľa)

Južné námestie Humenné (Vihorlatská knižnica)

Organizátor: Cykloklub Humenné v spolupráci s mestom Humenné, CVČ Dúha,

Správou rekreačných a športových zariadení Humenné

a Laboreckou MTB

Trasy:

Dlhá trať – 65 km prevýšenie cez 1800 m.

Trať vedie cez Sninské Singletracky (v prípade nepriaznivého počasia bude trať skrátená o cca 14 km)

Stredná trať – 50 km prevýšenie 1400 m

Krátka trať – 20 km prevýšenie 400 m

Detská trať – 600 m, podľa kategórie, na počet kôl

Dlhá trať

65 km (červená)

Dorast do 18 rokov – osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!)

Muži A od 18 do 39 rokov

Muži B od 40 do 49 rokov

Muži C od 50 do 59 rokov

Muži D od 60 do 99 rokov

Ženy A od 18 do 39 rokov

Ženy B od 40 do 49 rokov

Ženy C od 50 do 59 rokov

Ženy D od 60 do 99 rokov

Stredná trať

50 km (modrá) 

Dorast do 18 rokov – osoby do 18 rokov sú povinné

k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!)

Muži A od 18 do 39 rokov

Muži B od 40 do 49 rokov

Muži C od 50 do 59 rokov

Muži D od 60 do 99 rokov

Muži E E-bike bez rozdielu veku

Ženy A od 18 do 39 rokov

Ženy B od 40 do 49 rokov

Ženy C od 50 do 59 rokov

Ženy D od 60 do 99 rokov

Ženy E E-bike bez rozdielu veku

Krátka trať

20 km (zelená)

Dorast do 18 rokov – osoby do 18 rokov sú povinné

k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!)

Ženy od 18 – 99 rokov

Muži od 18 – 99 rokov

Detské preteky

(oranžová) registrácia na mieste v deň pretekov

Starší žiaci 2009 – 2010 – 6 x kolo – 3,6 km

Mladší žiaci 2011 – 2012 – 5 x kolo – 3 km

Mini 2013 – 2014 – 4 x kolo – 2,4 km

Mili 2015 – 2016 – 3 x kolo – 1,8 km

Mikro 2017 – 2018 – 2 x kolo – 1,2 km

Baby 2019 – a viac – 1x kolo – 600 m

Prezentácia –

na mieste štartu

Dospelí Od 07.00 hod.

Deti Od 07.00 hod.

Za prihláseného je pretekár považovaný až po zaplatení štartovného.

Registrácia detí sa uskutoční na mieste ( nie je nutná on-line registrácia )

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu,

ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii.

Registrácia:

Na preteky sa môžete registrovať: * cez on-line registráciu na www.racetime.sk do 06.05.2023

*do 02.05.2023 – on-line platba 25,-€ (pripísaná na účte organizátora)

*do 06.05.2023 – platba pri prezentácii 

*06.05.2023 v čase 14:00 – 18:00 CVČ Dúha (Južné námestie Humenné)

*07.05.2023 (v deň pretekov) do 15 minút pred štartom jednotlivých kategórií.

Po on-line registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu alebo pri prezentácií ukázať registračný QR kód, ktorý Vám bude zaslaný na emailovú adresu. Za prihláseného je pretekár považovaný až po zaplatení štartovného. Registrovaný pretekár s on-line zaplateným štartovným získava v cene štartovného prezentačnú tašku ako bonus. V cene štartovného je zahrnuté: štartovné číslo, časomiera, úschovňa bicyklov, šatne, sprchy, zdravotná služba a občerstvenie na trati a v cieli (obed a nápoj).

Prví traja v každej kategórii získajú hodnotné vecné ceny.

Štart a cieľ:

Južné námestie Humenné

(Vihorlatská knižnica, Námestie slobody 50)

Začiatok pretekov:

Slávnostný štart dlhej trate 10:00 hod. 

Slávnostný štart strednej trate 10:30 hod. 

Slávnostný štart krátkej trate 11:30 hod.

Detské preteky 11:30 hod. 

Povrch: Asfalt, poľné cesty, lesné cesty a chodníky ( Singletracky )