Propozície:

Dátum a miesto konania: 08.05.2022 Južné námestie Humenné (Vihorlatská knižnica)

Organizátor: Cykloklub Humenné v spolupráci s mestom Humenné, CVČ Dúha, Správou rekreačných a športových zariadení Humenné a Laboreckou MTB

Trasy:

Dlhá trať – 75 km prevýšenie cez 2 100 m. Trať vedie cez

Sninské Singletracky

Stredná trať – 50 km prevýšenie 1 200 m

Krátka trať – 20 km prevýšenie 500 m

Detská trať – 600 m, podľa kategórie, na počet kôl Kategórie:

Dlhá trať – 75 km (červená)

Dorast do 18 rokov – osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!)

Muži A od 18 do 39 rokov

Muži B od 40 do 49 rokov

Muži C od 50 do 59 rokov

Muži D od 60 do 99 rokov

Ženy A od 18 do 39 rokov

Ženy B od 40 do 49 rokov

Ženy C od 50 do 59 rokov

Ženy D od 60 do 99 rokov

Stredná trať – 50 km (modrá)

Dorast do 18 rokov – osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!)

Muži A od 18 do 39 rokov

Muži B od 40 do 49 rokov

Muži C od 50 do 59 rokov

Muži D od 60 do 99 rokov

Ženy A od 18 do 39 rokov

Ženy B od 40 do 49 rokov

Ženy C od 50 do 59 rokov

Ženy D od 60 do 99 rokov

Krátka trať – 20 km (zelená)

Dorast do 18 rokov – osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!)

Ženy od 18 – 99 rokov

Muži od 18 – 99 rokov

Detské preteky (oranžová) registrácia na mieste

v deň pretekov

Starší žiaci 2008 – 2009 – 6 x kolo – 3,6 km

Mladší žiaci 2010 – 2011 – 5 x kolo – 3 km

Mini 2012 – 2013 – 4 x kolo – 2,4 km

Mili 2014 – 2015 – 3 x kolo – 1,8 km

Mikro 2016 – 2017 – 2 x kolo – 1,2 km

Baby 2018 – a viac – 1x kolo – 600 m

Prezentácia na mieste štartu

Dospelí Od 07.00 Deti Od 07.00

Za prihláseného je pretekár považovaný až po zaplatení štartovného. Registrácia detí sa uskutoční na mieste ( nie je nutná on-line registrácia ) Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii.

Občerstvenie:

Dlhá trať 75 km – 5 x občerstvenie

Stredná trať 50 km – 3 x občerstvenie

Krátka trať 20 km – bez občerstvenia

Registrácia:

Počet pretekárov v hlavných kategóriách je

obmedzený na 300 !!!

Na preteky sa môžete registrovať: cez on-line registráciu na www.racetime.sk do 03.05.2022. 07.05.2022 v čase 14:00 – 18:00 CVČ Dúha (Južné námestie Humenné) 08.05.2022 (v deň pretekov) do 15 minút pred štartom jednotlivých kategórií Po on-line registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu alebo pri prezentácií ukázať registračný QR kód, ktorý Vám bude zaslaný na emailovú adresu. Za prihláseného je pretekár považovaný až po zaplatení štartovného. On-line registrovaný pretekár získava v cene štartovného prezentačnú tašku a občerstvenie ( jedlo a nápoj ) po pretekoch . Štart a cieľ: Južné námestie Humenné (Vihorlatská knižnica, Námestie slobody 50)

Začiatok pretekov:

Slávnostný štart dlhej trate 09:00 hod.

Slávnostný štart strednej trate 11:00 hod.

Slávnostný štart krátkej trate 12:00 hod.

Detské preteky 12:00 hod.

Povrch: Asfalt, poľné cesty, lesné cesty a chodníky

( Singletracky )

Štartovné: Pre všetky kategórie trate je cena 20,- €, registrácia on-line do 03.05.2021 na www.racetime.sk

V deň pretekov pri registrácií na mieste je cena 25,- €

Pri registrácií v deň pretekov pretekárom negarantujeme prezentačnú tašku. Deti – dobrovoľné štartovné na podporu činnosti Cykloklubu Humenné Všetky štartujúce deti majú nárok na jedlo a nápoj.

Vyhodnotenie:

Detské kategórie po odjazdení všetkých detských kategórii Hlavné kategórie od 14:00 hod.

Informácie:

Registrácia:

Boris Kakuta – 0918 980 353,

Peter Varga – 0907 446 959

Značenie trate:

Michal Danko – 0950 442 448, Igor Štefan – 0917 410 624 info@laboreckamtb.sk www.laboreckamtb.sk

Mapy tratí : GPS záznamy v GPX a mapy tratí budú zverejnené najneskôr 10 dní pred pretekmi

Dlhá trať: Stredná trať: Krátka trať:

Dodatočné informácie: Platby on-line registrovaných pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené. Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie. V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia.

V prípade výnimočného stavu, alebo pandémie Covid-19 sa preteky uskutočnia formou výzvy s aplikáciou STRAVA® (ako v roku 2020 – http://laboreckamtb.sk/new/strava-nemec-cezilovnicky-hreben-2020)

Podmienky účasti: podujatie sa uskutoční za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia, nezískania potrebných povolení na prechod územiami, si usporiadateľ vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate preteky sa uskutočnia za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo odporúčame lekársku prehliadku osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!), osoby do 15 rokov môžu absolvovať preteky len v sprievode zákonného zástupcu certifikovaná prilba podľa najnovších noriem je povinná pre všetkých pretekárov počas celých pretekov ( kožená, cestná retro pokrývka hlavy nie je prilba určená pre naše MTB preteky !!!), v prípade, že ju pretekár použije a nedodrží naše nariadenie, bude rozhodcom nekompromisne diskvalifikovaný)

Vyhotovil:

Michal Danko, 0950 442 448, info@laboreckamtb.sk

Daniel Karandyšovský, 0908 994 391, cyklohe@gmail.com

TRASY

KRÁTKA

STREDNÁ

DLHÁ