Propozície

Dátum: 24.06.2023 (sobota)

Miesto konania: Poľovnícka chata Hubková (Humenné)

Organizátor: Laborecká MTB v spolupráci so Slovenským cykloklubom Humenné a mestom Humenné,

podujatie sa uskutoční rámci v športových dní mesta – Športuj s JOJ-kou

Ceny:

Ocenení budú prví traja v každej kategórii,

poukážkami na nákup v obchode INTERSPORT© Humenné v hodnote

* 1. miesto – 30,-€

* 2. miesto – 20,-€

* 3. miesto – 10,-€

On-line registrovaný pretekár získava v cene štartovného: štartové číslo, účastnícku medailu, energetickú tyčinku, izotonický nápoj, energetický gél a večeru, pivo/kofolu a prekvapenie v cieli.

Pri registrácii v deň pretekov pretekárom negarantujeme večeru a nápoj v cieli.

Aby ste vedeli čo Vás čaká 😉

Trasa:

Dĺžka: 17 km

(presná dĺžka trate bude určená

v deň pretekov v závislosti od počasia a ťažby)

Prevýšenie: 400 m

Povrch

Asfalt, poľné cesty, lesné cesty

a chodníky (Singletracky)Kategórie:

 • Kadeti do 15 rokov
 • Juniori do 18 rokov
 • Muži A od 19 do 39 rokov
 • Muži B od 40 do 49 rokov
 • Muži C od 50 do 99 rokov
 • Muži D E-bike bez rozdielu veku
 • Kadetky do 15 rokov
 • Juniorky do 18 rokov
 • Ženy A od 19 do 39 rokov
 • Ženy B od 40 do 49 rokov
 • Ženy C od 50 do 99 rokov
 • Ženy D E-bike bez rozdielu veku

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii (!)

Časový harmonogram:

Mapa trate – orientačná

10:00 hod. Otvorenie prezentačného stánku Laboreckej MTB a Slovenského cykloklubu Humenné na námestí v Humennom – prezentácia činnosti našich klubov


16:00 hod. Poznávacia jazda súťažnej trasy – Štart pri našom stánku na námestí, sprievod Daniel Karandyšovský


17:00 hod. Začiatok registrácie – na mieste štartu, poľovnícka chata na Hubkovej


20:30 hod. Ukončenie registrácie

21:00 hod. Štart prvého pretekára


23:30 hod. Vyhodnotenie

Registrácia:

Na preteky je možné sa registrovať:

cez on-line registráciu na www.racetime.sk do 24.06.2023 do 14:00 hod.

 • do 22.06.2023 – on-line platba 15,-€
 • do 24.06.2023 – platba pri prezentácii 20,-€


Po on-line registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu alebo pri prezentácií ukázať registračný QR kód, ktorý Vám bude zaslaný na emailovú adresu.

Za registrovaného je pretekár považovaný až po zaplatení štartovného do 22.06.2023(!)

POČET PRETEKÁROV

JE LIMITOVANÝ NA 100 !!!

Štartovné:

Výška štartovného pri on-line registrácií: 15,- € (s úhradou do 22.06.2023)

Výška štartovného pri registrácií na mieste: 20,- €

Členovia Slovenského cykloklubu Humenné: zľava 50% zo štartovného


Štart a cieľ:

Poľovnícka chata Hubková (Humenné)

48.9561803N, 21.9260414E

Začiatok pretekov:

Štart prvého pretekára od 21:00 hod. Pretekári štartujú v 60 sekundových intervaloch. Podľa počtu pretekárov môže organizátor skrátiť interval na 30 sekúnd. Poradie štartujúcich určuje poradie pri prezentácií, ktoré bude zverejnené po 19:00 hod. po ukončení registrácie.

Podmienky účasti:

Podujatie sa uskutoční za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia,

nezískania potrebných povolení na prechod územiami, si usporiadateľ vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate.

Pretekár musí mať dostatočné osvetlenie postačujúce na bezpečný prechod vyznačenou trasou.

Preteky sa uskutočnia za plnej cestnej premávky, na vlastné nebezpečenstvo.

Účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a usporiadateľov.

Pretekárom pred pretekmi odporúčame absolvovať lekársku prehliadku

Osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!),

osoby do 15 rokov môžu absolvovať preteky len v sprievode zákonného zástupcu.

Všetci účastníci sa musia správať športovo a bez prekážania umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli.

Ak účastník opustí trať z akýchkoľvek príčin, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil.

Štartové čísla sú majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať.

Sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.

Účastník je povinný správať sa ohľaduplne k prírode a jej obyvateľom.

Zákaz vyhadzovania akéhokoľvek odpadu mimo vyznačené miesta.

Účastník je povinný odpadky vhadzovať do pripravených plastových vriec a tak neznečisťovať okolie.

Použité obaly od tyčiniek a gélov vziať so sebou.

Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí absolvujú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.

Účastník pretekov ako aj zákonný zástupca svojim podpisom berú na vedomie zodpovednosť pretekára / účastníka pretekov / za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!

Pretekár si je vedomý, že svojou prezentáciou priamo pred štartom odsúhlasuje,

že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami pretekára k týmto pretekom

certifikovaná prilba podľa najnovších noriem je povinná pre všetkých pretekárov počas celých pretekov

( kožená, cestná retro pokrývka hlavy nie je prilba určená pre naše MTB preteky !!!), v prípade,

že ju pretekár použije a nedodrží naše nariadenie, bude rozhodcom nekompromisne diskvalifikovaný)

thin

KONTAKT

Laborecká MTB

Lackovce 62

066 01 Humenné

info@laboreckamtb.sk