Tiborov memoriál 2023 Ukončenie cyklo sezóny


Propozície

Dátum: 14.10.2023 (sobota)

Organizátor: Priatelia Tibora Herbsta v spolupráci s Slovenský cykloklub Humenné Laborecká MTB o.z. Klaudius Danics, Reality-Humenné


Zraz účastníkov:

8.30 hod. Parkovisko pred MP trans, Osloboditeľov 2988 (bývalý Agrostav)


Ukončenie cyklojazdy: jedáleň Stanley, (bývalý Agrostav)


Pohodová spomienková jazda na Tibora Herbsta, ktorému na jeseň v roku 2018 dotĺklo srdce na trailoch, ktoré mal tak rád.


Trasa:

Dĺžka: 30 km (presná dĺžka trate bude určená v deň akcie v závislosti od počasia a ťažby)

Prevýšenie: 750 m


Od občerstvenia individuálny výber trasy (so sprievodcom) po Hubkovských singletrackoch


Povrch: Asfalt, poľné cesty, lesné cesty a chodníky ( Singletracky )


Účastnícky poplatok: 7,- € v deň cyklojazdy, pri prezentácii


Registrácia: Z dôvodu zabezpečenia občerstvenia sa registrujte, prosím, do 11.10.2023 (streda)

a zároveň si vyberte občerstvenie (guľáš alebo držkovú)

on-line registrácia na www.racetime.sk


Prezentácia:

8.30 hod. Parkovisko pred areálom MP – trans (bývalý Agrostav) Osloboditeľov 2988


Info: Pred jazdou je možnosť odložiť si veci v areáli (ruksak, náhradné oblečenie, stravu …..)


Občerstvenie: 1 x na cyklotrase – Areál pohoda Brestov

Po ukončení výjazdu, každý účastník dostane guľáš (alebo držkovú) a pivo (alebo kofolu)


Podmienky účasti:

Podujatie sa uskutoční za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia,

nezískania potrebných povolení na prechod územiami, si usporiadateľ vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate


Akcia sa uskutoční za plnej cestnej premávky, na vlastné nebezpečenstvo.

Účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny usporiadateľov

Účastník je povinný správať sa ohľaduplne k prírode a jej obyvateľom

Zákaz vyhadzovania akéhokoľvek odpadu mimo vyznačené miesta

Účastník je povinný odpadky vhadzovať do pripravených plastových vriec a tak neznečisťovať okolie.

Použité obaly od tyčiniek a gélov vziať so sebou


Informácie:

Klaudius Danics 0915 / 961 074

Miroslav Zagora 0905 / 608 536

cyklohe@gmail.com info@laboreckamtb.sk

www.cyklohe.sk www.laboreckamtb.sk

Vypracoval: Klaudius Danics SCK Humenné 0915 / 961 074 info@laboreckamtb.sk